Pomoc dla Pani Teresy Niemiec Jaworskiej


Pomoc dla Pani Teresy Niemiec jaworskiej

Zapraszamy do wspólnej akcji zakupu wózka elektrycznego dla Pani Teresy

Pani Teresa jako osoba niepełnosprawna ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym
jest opiekunem swojej niepełnosprawnej mamy