Ambasadorzy Fundacji

Ambasador Diamentowy
(pomoc ponad 150 osobom)

Ambasador Złoty
(pomoc ponad 100 osobom)

Ambasador Srebrny
(pomoc ponad 50 osobom)

Ambasador
(pomoc więcej niż 1 osobie)