O Nas

FUNDACJA „POMOC OPIEKUNOM”

Fundacja Pomoc Opiekunom powstała 12-10-2020 w Koninie z inicjatywy Mariusza Andrzejczaka oraz Dawida Antkowiaka i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000864061
REGON: 387259459,
NIP: 6653033953

Adres fundacji: 62-510 Konin ul. Powstańców Styczniowych 3/43

Bank Santander – Aleja 1 Maja 15; 62-510 Konin
IBAN: PL 75109011990000000147025727
Kod BIC (SWIFT): WBKPPLPP

Zarząd Fundacji:

Kontakt: biuro@fundacjapomocopiekunom.pl

Celem fundacji jest działanie na rzecz:
1) wspomagania rozwoju gospodarczego, zwłaszcza rozwoju przedsiębiorczości wśród ludzi młodych oraz osób po 50. roku życia;
2) rozwoju edukacji i przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży;
3) wspierania działań na rzecz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
4) popularyzacji turystyki, krajoznawstwa i sportu;
5) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
6) integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7) promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych jej utrata;
8) wspierania rozwoju ekonomii społecznej, innowacji społecznych oraz
idei wolontariatu;