Pomoc dla Pani Teresy Niemiec Jaworskiej

Pomóż i udostępnij by inni mogli również pomóc

Zapraszamy do wspólnej akcji zbiórki na wózek elektryczny dla Pani Teresy Niemiec Jaworskiej

Historia Pani Teresy

Pani Teresa Niemiec Jaworska ma 68 lat i od ponad 30 lat choruje na cukrzycę a od 10 lat jest na insulinie. Ma implantowane 4 stenty w żyłach i poważnie zdegenerowany kręgosłup oraz zaburzenia limfatyczne w dużym stopniu i przewlekle róże. W takim stanie zdrowia Pani Teresa opiekuje się 91 letnia mamą. W trakcie aplikowania o świadczenie opiekuńcze (z zawieszeniem niskiej emerytury) zachorowała i w konsekwencji leczenia została jej amputowana noga nad kolanem. Jedynym źródłem dochodu Pani Teresy jest świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2458 zł, a wsparcie jakie może uzyskać z PFRON jest niewystarczające przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (otrzymała protezę, która jest niedopasowana do jej nogi i wózek ręczny na twardych kołach, który utrudnia pokonanie wszelkich barier poza domem). Wózek elektryczny jest dla Pani Teresy właściwym rozwiązaniem, ale nie stać ją na to, aby dokonała wyboru pomiędzy: świadczeniem opiekuńczym a wózkiem elektrycznym z PFRON-u, gdzie warunkiem jest orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wózek dla Pani Teresy

Na prośbę naszego ambasadora, Fundacja Pomoc Opiekunom inicjuje akcję zakupu używanego wózka elektrycznego dla pani Teresy Niemiec Jaworskiej z Puław. Kwota jaka jest potrzebna na zakup, wymianę akumulatorów i pokrycie kosztów transportu wynosi około 3500 pln.